Välkommen till ltatejp.com. Ägaren av denna webbplats är LT Audio AB vars kontaktadress kan hittas under ”Kontakt”. Denna sekretesspolicy har till ändamål att upplysa dig om vår praxis vad gäller insamling och användning av upplysningar som du eventuellt uppger via denna webbplats. Var vänlig läs igenom hela detta avsnitt om sekretesspolicy innan du använder eller skickar upplysningar. Webbplatsen är avsedd för företag i Sverige.

Ditt samtycke
Genom att använda denna webbplats accepterar du villkoren i denna sekretesspolicy. När du skickar in upplysningar via webbplatsen bekräftar du att du är införstådd med vår insamling och användning av dessa upplysningar i överensstämmelse med den aktuella sekretesspolicyn.

Aktiv informationsinsamling
Som så många andra webbplatser samlar denna webbplats aktivt in upplysningar från personer både genom att ställa dem specifika frågor och genom att låta dem kommunicera direkt med oss via e-post och kontaktformulär. Vissa av de upplysningar som du skickar till oss kan utgöra s.k. personidentifierbar information (d v s upplysningar som kan användas för att identifiera dig, som till exempel ditt fullständiga namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, o s v).

Konto och kreditkortsinformation
Vi samlar inte in konto och kreditkortsinformation, alla transaktioner på denna webbplats göres via faktura och vi kräver endast de uppgifter som vi behöver för att kunna expediera din order såsom företagsuppgifter, registreringsnummer för företag samt namn och adressuppgifter.

Passiv informationsinsamling
När du navigerar genom en webbplats på Internet är det möjligt att samla in vissa passiva upplysningar om dig (d v s uppgifterna samlas in utan att du uppger dem aktivt) med hjälp av olika tekniker och funktioner, som till exempel Internet-Protocol-adresser, cookies, Internet-tags och insamling av navigationsdata.

Vi använder Internet-Protocol-adresser (kallas även för IP-adresser) på denna webbplats. En IP-adress är ett nummer som din Internet-försörjare tilldelat din dator för att du ska kunna få tillgång till Internet. Detta nummer betraktas generellt inte som personidentifierbar information eftersom en IP-adress i de flesta fall är dynamisk (den byts ut varje gång du kopplar upp dig på Internet) och alltså inte statisk (unik för en bestämd användares dator). Vi använder IP-adresser för att diagnostisera problem med vår server, rapportera sammansatt information, fastställa den snabbaste rutten för din dator vid uppkoppling till vår webbplats samt för att administrera och förbättra webbplatsen.

En ”cookie” är en upplysning som en webbplats skickar till din webbläsare och som hjälper webbplatsen komma ihåg uppgifter om dig och dina preferenser.”Session cookies” är temporära upplysningar som raderas när du lämnar ditt webbläsarfönster eller när du slår av din dator. Session cookies används för att förbättra din navigation på webbplatser och för att samla in sammansatt statistisk information. Denna webbplats använder session cookies.”Persistent cookies” är mer permanenta upplysningar som placeras på din dators hårddisk och som finns kvar där tills du raderar aktuell cookie. Persistent cookies lagrar information på din dator av flera olika orsaker, som till exempel för att hämta upplysningar om vad du handlat tidigare och innehållet i din kundvagn. Denna webbplats använder persistent cookies.

Säkerhet
Vi gör vårt bästa för att skydda dina personidentifierbara uppgifter när du skickar dem från din dator till vår webbplats, och för att skydda sådana uppgifter mot förlust, missbruk och inte auktoriserad tillgång, avslöjande, ändring eller destruktion. Du bör vara uppmärksam på att ingen Internet-transmission någonsin är 100 % säker eller felfri. I synnerhet kan du inte förlita dig på att e-post, som skickas till eller från denna webbplats, är säker, och du bör därför vara särskilt uppmärksam på vilka upplysningar du skickar till oss per e-post. När du använder lösenord, ID-nummer eller andra speciella tillträdesfunktioner på denna webbplats är det också ditt ansvar att förvara dessa säkert.

Länkar till andra webbplatser
Det kan på denna webbplats finnas länkar och hänvisningar till andra webbplatser. Var uppmärksam på att vi inte har kontroll över andra webbplatser och att vår sekretesspolicy under inga omständigheter gäller för dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa relevant sekretesspolicy för de webbplatser du besöker.

Kontakta oss
Om du har frågor, kommentarer eller problem som rör denna sekretesspolicy eller denna webbplats informationspraxis ber vi dig kontakta oss enligt följande:

LT-Audio
Bäckaforsvägen 30
218 74 Tygelsjö
Tel:    +46 40 18 14 03
Fax:   +46 40 18 14 05
Mobil: +46 708 12 14 04

Ändringar i denna Policy om privatlivets helgd
Om denna sekretesspolicy ändras kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Kontrollera den regelbundet och särskilt innan du uppger någon form av personidentifierbar information.